Översikt

Ambassadens verksamhet omfattar politisk och ekonomisk rapportering, mänskliga rättigheter, konsulära ärenden, Sverigeinformation och främjande-, handels- och exportfrågor, försvars- och säkerhetsrelaterade frågor samt EU-relaterade frågor.

Den ena praktiktjänstgöringen omfattar främjande av handel och investeringar, kultur, forskning och utbildning samt mänskliga rättigheter och politiska frågor. Praktikanten får även en inblick i frågor relaterade till EU-samarbetet i Singapore.

Den andra praktiktjänstgöringen är situerad på ambassadens försvarsavdelning och omfattar bevakning och rapportering av aktuella försvars- och säkerhetsrelaterade frågor kopplat till utvecklingen i Singapore och Thailand samt övriga Sydostasien.

Praktiktjänstgöringen är oavlönad och kan endast erbjudas till en person som är inskriven som student vid universitet eller högskola och sökanden bör vara i slutfasen av sina studier. Praktiktjänstgöringen skall vara en del av eller ha nära anknytning till utbildningen. Sökande måste, enligt UD:s regler, vara svensk medborgare.

Sökande bör vara studerande vid universitet eller högskola inom relevant område. Det är önskvärt att sökande har såväl kännedom som intresse för Asien.

För mer information om ambassaden, besök gärna vår webbplats på www.swedenabroad.com/singapore.

Ansökan med CV och personligt brev skall vara ambassaden tillhanda senast den 7 oktober 2013.

Ansökan till praktiktjänstgöringen gällande främjande och politiska frågor skickas till Sofia Seldevall på e-post sofia.seldevall@gov.se

Ansökan till praktiktjänstgöringen gällande försvars- och säkerhetspolitik skickas till Vilhelm Rudberg på e-post vilhelm.rudberg@gov.se

Kontakta gärna Sofia respektive Vilhelm för övriga frågor om praktiktjänsterna.