Översikt

Sveriges ambassad i Hanoi är en ambassad med ett 30-tal anställda varav 8 utsända från Sverige. För vårterminen 2014 tar ambassaden emot tre praktikanter: två på sektionen för handel och politik och en på sektionen för utvecklingssamarbete.

Sverige har sedan 1969 haft en ambassad i Vietnam. Under de gångna åren har huvuddelen av ambassadens verksamhet varit fokuserad på biståndssamarbetet. I och med biståndets utfasning under 2013, har handels- och Sverigefrämjandet fått ett ökat fokus. Som stöd för den operativa verksamheten finns en administrativ sektion som ansvarar för konsulära och migrationsfrågor samt personalfrågor, budget och organisation. Business Sweden (tidigare Exportrådet) är sedan sommaren 2013 samlokaliserade med ambassaden.

Sektionen för handel och politik: ansvarar för att analysera och rapportera om Vietnams politiska utveckling, samhällsreformer, utrikes- och säkerhetspolitik samt situationen för de mänskliga rättigheterna i Vietnam. Vidare ansvarar sektionen för bevakning av Vietnams ekonomi och handelspolitik samt bedriva ett aktivt handelsfrämjande (tillsammans med Business Sweden). Sektionen är även ansvarig för Sverigeinformation i utlandet och kulturfrämjande. I samband med att Sverige och Vietnam under 2014 firar 45 år av diplomatiska relationer, kommer praktikanterna att vara involverade i planering och genomförande av olika aktiviteter under firandet.

Sektionen för utvecklingssamarbetet: ansvarar för den pågående utfasningen av det bilaterala utvecklingssamarbetet med Vietnam. Målet med biståndssamarbetet är att uppnå stärkt demokratisk styrning, större respekt för mänskliga rättigheter och en miljömässigt hållbar utveckling. Under våren 2014 kommer mycket av arbetet att innebära avslut av projekt och kommunikation kring de positiva resultaten av biståndet.

Villkor för praktik: För formell behörighet krävs att praktikperioden ingår som en del i ordinarie utbildningsprogram, att den är meriterande för akademiska poäng, samt studiemedelberättigande. Praktiken är oavlönad. Sökande måste enligt Utrikesdepartementets bestämmelser vara svensk medborgare. För den som avslutat sina studier eller i övrigt inte uppfyller villkoren, kan praktik inte medges. Start- och slutdatum för praktiken bestäms mellan ambassaden och sökanden.

Sökande: En grundförutsättning för praktik på ambassaden är att sökande har god förmåga att uttrycka sig på såväl svenska som engelska. Då ambassaden satsar på offentlig diplomati, speciellt via sociala medier, vill vi ha sökande som tycker det är roligt att skriva. Sökande bör även vara intresserad av utvecklingen i Vietnam och regionen, ha god social förmåga, samt att arbeta självständigt men också kunna ingå i ett team.

Försäkring: till exempel genom ”Student UT” via universitet/högskola, annan huvudman eller i egen regi, vilket måste dokumenteras.

Boende: Ordnas av den sökande.

Ansökan i form av CV (inkl. två referenser) och personligt brev skickas via e-post till ambassaden.hanoi@gov.se senast den 13 oktober. Skriv ”Praktik VT14” i titelfältet. I ansökan ska specificeras inom vilken sektion praktik önskas.