Översikt

SNS söker studenter som vill praktisera i en intellektuellt spännande miljö i nära samarbete med forskare och ledande beslutsfattare i både privat och offentlig sektor. Vi söker dig som studerar ett samhällsvetenskapligt ämne på universitetet och som har ett genuint intresse för samhällsfrågor. Praktiken ska normalt omfatta en termin och bör genomföras på heltid. Vi ser helst att du befinner dig i slutet av din utbildning.

Tidpunkt

Våren 2014

Arbetsbeskrivning

En specifik befattningsbeskrivning finns för varje praktikant. Praktiken inleds med en introduktion och du får en handledare som följer dig under din praktikperiod. Du kommer att få sätta dig in i arbetsuppgifter på olika områden, såsom exempelvis programplanering, research och planering av forskningsprojekt. Efter avslutad praktik ges betyg och referens.

Du ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Om praktik inte ingår som poänggivande kurs ska institutionen intyga att praktiken är relevant för utbildningsinriktningen. Du kan också som student vara inskriven vid Arbetsförmedlingen och få en praktikplats som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd enligt gällande bestämmelser. Ekonomisk ersättning utgår inte.

Sista ansökningsdatum är 1 november 2013. Skicka in ansökan tillsammans med meritförteckning till ingela.hallingstam@sns.se.

Frågor om rekryteringsprocessen besvaras av Ingela Hallingstam, 08-507 025 51 eller ingela.hallingstam@sns.se.

Frågor om praktiken besvaras av Agnes Gunnarsson, 08-507 025 72 eller agnes.gunnarsson@sns.se.

Urval sker genom intervju, betyg och CV. Ange i din ansökan om du helst önskar praktik på programavdelningen eller forskningsavdelningen.

Praktik på programavdelningen

Du följer några större projekt, där du bistår med planering av konferenser och seminarier. På konferenserna ingår du i det team som genomför mötena på plats. Arbetet innebär bland annat inläsning och research samt kontakter med forskare och beslutsfattare från näringsliv och förvaltning. Praktiken ska normalt omfatta en termin och bör genomföras på heltid.

Praktik på forskningsavdelningen

Du är en del av en avdelning bestående av tre forskningsledare. Du bistår dessa med underlag och deltar på möten för de olika forskningsprojekt som SNS bedriver, från idéstadiet till färdig forskningsrapport samt kommunikation av forskningsresultaten. Praktiken ska normalt omfatta en termin och bör genomföras på heltid.

Om SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, konferenser och nätverk bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. SNS bedriver egen forskning, ger ut forskningsrapporter på eget förlag och ordnar varje år ett 70-tal seminarier och konferenser i Stockholm.