Översikt

PeaceWorks Sweden är en ideell fredsorganisation som fungerar som en plattform för ungas engagemang för en hållbar värld i fred.

PeaceWorks arbetar bl.a. genom att låta unga (främst mellan 18 och 30 år):

– delta i globala volontärutbyten (PeaceWorks tar emot och skickar volontärer världen över)

– driva egna organisationer (genom PeaceWorks lokalföreningsverksamhet)

– tillgodogöra sig relevanta praktiska verktyg, metoder och kunskap (genom PeaceWorks utbildningsverksamhet)

Under hösten 2013 tar PeaceWorks emot 3 praktikanter, varav en praktikant som huvudsakligen arbetar inom volontärverksamheten. Praktiken är på heltid under 20 veckor (aug-dec). Praktikanten arbetar tillsammans med en anställd volontärhandläggare för att aktivt och uppsökande rekrytera volontärer och förmedla volontärplatser åt volontärer med placering runt om i Afrika, Asien, Latinamerika och Europa. Arbetet inkluderar även att hålla kontinuerlig kontakt med våra internationella partners och volontärer runt om i världen. Praktikanten arbetar dessutom med att stödja PeaceWorks övriga verksamhetsområden, såsom administration, information och höstspecifika aktiviteter (bl.a. informationsaktiviter och PeaceWorks augustiläger/årsmöte i Norrtälje).

 

Exempel på arbetsuppgifter

Behandling av intresseanmälningar och rekrytering av volontärer

Samordna volontärutbyten och handlägga ansökningar

Stödja och handleda volontärer som ska och är iväg

Förbereda och utbilda volontärer som ska iväg

Utveckla långsiktiga samarbeten med nationella och internationella partners

Översättning av projektinformation samt tillhörande hemsideadministration

Uppföljning och utvärdering av verksamheten

Planering och genomförande av informationsaktiviteter, t.ex. PeaceWorks-kvällar

Medlemsregistrering

Informationsarbete

Förberedelse samt genomförande av PeaceWorks augustiläger/årsmöte i Norrtälje

Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska göromål

Praktikanten kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö! Praktiken kräver att man trivs i en flexibel miljö och arbetsroll, att man tycker om att ta ansvar, är duktig på att planera och att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete.

 

När, var och hur länge?

Praktiken är på heltid och pågår 22 aug 2013- 19 jan 2014. Praktiken är i huvudsak förlagd till PeaceWorks kansli vid Slussen i Stockholm. Här arbetar vanligen 10 anställda och 3 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.

 

Vad innebär praktiken?

Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Alla praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.

 

Krav och önskemål

Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Meriterande är erfarenhet av organisationsarbete. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling. Du bör även vara försäkrad privat.

 

Ansökan

Skicka CV och personligt brev till elisabeth.korswing@peaceworks.se senast 5:e juli. Ange ”praktik volontärverksamheten ht-13” i ämnesraden och på ansökan. Ansökningar behandlas löpande och vi kommer enbart att kontakta dem som blir aktuella för intervju. Vi ser fram emot din ansökan!