Översikt

Sveriges ambassad i Kigali erbjuder praktikplats under höst- och vårtermin. Ambassadens verksamhet omfattar politisk dialog, ett omfattande utvecklingssamarbete samt i begränsad omfattning handelsfrämjande och kultur. Totalt arbetar 16 personer på ambassaden. Ambassaden söker nu en praktikant för vårterminen 2014.

Som praktikant kommer du att få arbeta med ambassadens löpande verksamhet inom olika områden, men med fokus på politiska frågor och utvecklingssamarbete. Uppgifterna kommer vara av både analytisk och praktisk karaktär.

Arbetsuppgifterna består av att:

– Bistå i handläggning, bevakning och rapportering av främst inrikespolitiska frågor, inklusive mänskliga rättigheter.

– Bistå i handläggning, bevakning, administration och rapportering av svenskt utvecklingssamarbete med Rwanda.

– Bistå i framtagandet av texter för ambassadens hemsida.

– Delta i och rapportera från möten och besök.

Kvalifikationer för praktik

Vi söker en mogen person med gott omdöme som har god förmåga att arbeta självständigt och ta eget ansvar. Vi förutsätter att du har ett stort intresse för internationella frågor och har förmågan att snabbt ta till dig och analysera stora mängder information. Mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på både svenska och på engelska är ett krav. Tidigare erfarenhet från arbete eller studier i en internationell miljö är meriterande och i synnerhet erfarenhet från Afrika. Journalistiskt intresse är en fördel då praktikanten förväntas bidra med texter till ambassadens hemsida.

Villkor för praktiktjänstgöringen

Svensk medborgare som är inskriven vid svenskt universitet eller högskola och kan tillgodoräkna praktiken inom ramen för studierna kan ansöka om praktikplatsen. Även studerande vid universitet utanför Sverige kan komma ifråga för praktiktjänstgöring.

Praktikanten måste ha en huvudman, dvs. den högskola eller universitet vid vilken man är student. Praktikperioden skall ingå i lärosätets ordinarie utbildningsprogram, vara meriterande för akademiska poäng och kunna ge studiemedel.

Ett praktikkontrakt skrivs mellan ambassaden i Kigali och praktikanten. Praktiken kan inte leda till anställning och lön utgår ej. Praktikanten är själv ansvarig för att hitta bostad och svarar för att ha en giltig försäkring under hela vistelsen.

En registerkontroll krävs innan praktiken kan påbörjas.

Mer information om reglerna för praktiktjänstgöring finns på Utrikesdepartementets hemsida http://www.regeringen.se/sb/d/2722/a/14971

CV och personligt brev på engelska, samt intyg från nuvarande utbildning sändes till ambassaden via e-mail: ambassaden.kigali@gov.se. Märk mailmeddelandet med ”Application for internship”. Sista ansökningsdag för vårens praktik är 31 oktober 2013.