Översikt

Ambassaden i Chisinau erbjuder en praktikant möjligheten att få en allsidig inblick i arbetet på en svensk utlandsmyndighet.

Uppgifter:

Praktikanten kommer att med stöd från handledaren i första hand få uppgifter som berör bevakning och rapportering inom ambassadens olika verksamhetsområden. Särskild vikt kommer att läggas vid att följa Moldaviens EU-integrationssträvande. Tillfälle kommer även att ges att delta i förberedelser av ambassadaktiviteter, inklusive besöksverksamhet. Målsättningen är att praktikanten skall bli bekant med de olika arbetsområden och arbetsuppgifter som förekommer vid utlandsmyndigheten.

Villkor för praktik:
Praktikanten ska vara inskriven som student vid universitet eller högskola. Institutionen ska intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning. Alternativt ska studenten vara inskriven vid arbetsförmedlingen och via dem anvisas praktikplats i form av arbetsmarknadspolitisk åtgärd enligt aktuella bestämmelser. Praktikanten måste enligt UD:s regler vara svensk medborgare.

Praktikanten ansvarar själv för att erhålla erforderligt arbetstillstånd för vistelse i Moldavien under praktiktiden.

Sökanden:
Ambassaden söker studerande vid universitet och högskolor, gärna statsvetare, ekonomer eller jurister, men även andra är välkomna att söka.

– God allmänbildning och ett intresse för utrikespolitiska frågor är grundläggande.

– Det är önskvärt att sökande har såväl kännedom som intresse för regionen och EU.

– Mycket goda kunskaper i engelska är ett krav, kunskaper i rumänska eller ryska är meriterande.

Praktikperiod:
Praktikperioden omfattar en termin, dvs. ca 20 veckor. Exakt praktikperiod avtalas mellan praktikanten och ambassaden.

Ersättning:
Praktiken är oavlönad.

Bostad:
Ambassaden kan ge visst stöd till att finna en bostad, som dock betalas av praktikanten. Det kan också bli aktuellt att praktikanten själv via mäklare får leta bostad.

Mer information: Se www.swedenabroad.com/Chisinau

Ansökan:
Skicka din ansökan, bestående av personligt brev och CV, till ambassaden.chisinau@gov.se. Ange ”Praktikplats Vårtermin 2014” i ämnesraden i mailet.

Ansökningshandlingarna skall, per e-post, vara ambassaden tillhanda senast 21 oktober.