Översikt

Som praktikant kommer du aktivt att delta i det löpande arbetet som bl.a. innefattar att ta fram information, förbereda underlag, delta i utarbetande av rapporter, biträda vid möten och arbeta med främjandeprojekt. Du kommer också att få hantera mer praktiska uppgifter av intern karaktär. Syftet är att du ska få god inblick i en ambassads samtliga uppgifter, även om du i huvudsak kommer att ägna dig åt politisk bevakning och främjandeverksamhet.

Sökande: Praktikanten ska vara inskriven som student vid svenskt universitet/högskola. Svenska studenter vid utländska universitet kan också komma ifråga för praktik. För det fall praktik inte ingår som poänggivande kurs, ska institutionen intyga att praktiken är relevant för den studerandes utbildningsinriktning.

För att få ut mesta möjliga av en praktik vid representationen bör du ha en utbildningsbakgrund som motsvarar C- eller D- nivå inom relevant ämne, t.ex. statsvetenskap, juridik, freds- och konfliktkunskap, ekonomi och/eller journalistik. Goda kunskaper i franska och engelska är en nödvändighet. Inriktning på arabvärlden och kunskaper i arabiska är meriterande. Du ska vara en nyfiken och analytisk person som kan uttrycka dig väl i tal och skrift. Du ska trivas med att arbeta både självständigt och i grupp samt ha ett intresse för internationella frågor. Svenskt medborgarskap är ett krav och registerkontroll enligt Säkerhetsskyddslagen genomförs inför tillträdet.

Ersättning: Ingen ekonomisk ersättning utgår från UD eller från ambassaden och du som praktikant måste själv ordna försäkring och boende i Rabat.

Ansökan: Är du intresserad? Kontakta då OMGÅENDE ambassaden Rabat ambassaden.rabat@gov.semed ett personligt brev och CV. Betyg/intyg kan sändas in senare.

Om Ambassaden i Rabat

Sveriges ambassad i Rabat är en medelstor utlandsmyndighet med varierande arbetsuppgifter. De omfattar politisk bevakning av landet och med regional utblick, Sverige-främjande och vidareutveckling av bilaterala kommersiella kontakter, migration och konsulär verksamhet. Det övergripande verksamhetsmålet är att upprätthålla och utveckla relationerna med Marocko som är ett i många avseenden intressant och viktigt land i en dynamisk region.