Översikt

 
PeaceWorks Sweden är en ideell fredsorganisation som fungerar som en plattform för ungas engagemang för en hållbar värld i fred.
PeaceWorks arbetar bl.a. genom att låta unga (främst mellan 18 och 30 år):
– delta i globala volontärutbyten (PeaceWorks tar emot och skickar volontärer världen över)
– driva egna organisationer (genom PeaceWorks lokalföreningsverksamhet)
– tillgodogöra sig relevanta praktiska verktyg, metoder och kunskap (genom PeaceWorks utbildningsverksamhet)
Under hösten 2013 tar PeaceWorks emot 3-4 praktikanter, varav en praktikant som huvudsakligen arbetar inom informationsverksamheten. Praktiken är på heltid under 20 veckor (aug-dec). Arbetet går ut på att underhålla, utveckla och kvalitetssäkra PeaceWorks informationsverksamhet med målet att vi ska kunna nå ut med ett tydligare budskap till ännu fler unga. Praktikanten arbetar även med att stödja PeaceWorks övriga verksamhetsområden, såsom administration, volontärverksamheten och höstspecifika aktiviteter (informationsaktiviteter och förberedelse samt genomförande av PeaceWorks augustiläger/årsmöte i Norrtälje).
Exempel på arbetsuppgifter
 • Samordna PeaceWorks informationsarbete i sin helhet
 • Uppdatera PeaceWorks hemsida, sociala medier, blogg och nyhetsbrev
 • Arbeta med marknadsföring av våra utbildningar
 • Annonsering, sponsring och informationsspridning, inkl. sökmotorsoptimering
 • Se till att PeaceWorks närvarar och syns på olika ungdomstäta forum (t.ex. mässor och seminarier)
 • Planera och genomföra informationskampanjer och –aktiviteter, t.ex. PeaceWorks-kvällar
 • Medlemsregistrering
 • Förberedelse samt genomförande av PeaceWorks augustiläger/årsmöte i Norrtälje
 • Andra på kansliet vanligt förekommande administrativa och praktiska göromål
   
Praktikanten kommer att få mycket praktisk erfarenhet av, och god inblick i, organisationsarbete i en flexibel, intressant och ung miljö! Praktiken kräver att man trivs i en flexibel miljö och arbetsroll, att man tycker om att ta ansvar, är duktig på att planera och att man trivs med socialt såväl som administrativt arbete.
När, var och hur länge?
Praktiken är på heltid och pågår 22 aug 2013 – 19 jan 2014. Praktiken är i huvudsak förlagd till PeaceWorks kansli vid Slussen i Stockholm. Här arbetar vanligen 10 anställda och 3 praktikanter. Resor inom landet kan förekomma. Kvälls- och helgarbete kan förekomma.
 Vad innebär praktiken?
Praktiken är på heltid och oavlönad. En praktikantbudget erbjuder alla praktikanter en lunch ute tillsammans i månaden för att utbyta erfarenheter och tankar. Alla praktikanter erbjuds även, i den mån det är möjligt, att gå en internationell kurs efter avslutad praktikperiod.
Krav och önskemål
Du delar PeaceWorks värderingar och har relevant studiebakgrund och/eller praktisk erfarenhet. Meriterande är erfarenhet av organisationsarbete. Du bör även ha en huvudman i form av högskola, universitet eller arbetsförmedling. Du bör även vara försäkrad privat.
Ansökan
Skicka CV och personligt brev till elisabeth.korswing@peaceworks.se senast 9:e augusti. Ange ”praktik informationsverksamheten ht-13” i ämnesraden och på ansökan. Ansökningar behandlas löpande och vi kommer enbart att kontakta dem som blir aktuella för intervju. Vi ser fram emot din ansökan!