Översikt

Ett internship på Ramböll innebär att du ingår i vårt konsultteam. Vårt internship syftar till att ge dig en djup inblick i managementkonsultyrket och det arbete som ett konsultbolag utför åt både offentlig och privat sektor. Genom våra kundcase ges du även en bred inblick i offentlig sektor.

Programmets längd är cirka 20 veckor. Som en del av vårt internship-program får du en personlig mentor med ansvar för att ge dig bästa möjliga coaching under programmet.

Du kommer delta i olika kund-case och i olika konsultteam, samt i de olika faserna av ett case, från uppstart till slutleverans. Dessutom kommer du delta i arbetet med försäljning och andra marknadsaktiviteter.

ANSÖKAN

Skicka din ansökan bestående av CV, betygskopior och ett personligt brev till:

internship-se@ramboll.com

Ange även i ansökan inom vilket av våra affärsområden du vill göra ditt internship. Information om oss och våra affärsområden hittar du på vår hemsida:

www.ramboll.se/management-consulting

Vi vill gärna ha din ansökan så snart som möjligt, men dock senast 1 oktober 2013.

Om Ramböll management

Ramböll Management Consulting är ett europeiskt managementkonsultbolag med över 40 års erfarenhet av managementfrågor inom offentlig sektor med kontor i Stockholm, Köpenhamn, Århus, Helsingfors, Oslo, Hamburg, Berlin, London och Bryssel. Vi har bedrivit verksamhet på den svenska marknaden sedan 2001 och utgörs av ett team på 70 personer i Stockholm. Ramböll Management Consulting i Sverige är inne i en intensiv tillväxtfas där vi kontinuerligt utökar vår verksamhet genom bland annat rekrytering av nyutexaminerade och erbjudande av attraktiva internship.