Om SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle

SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) är en politiskt oberoende ideell förening som genom forskning, konferenser och nätverk bidrar till att beslutsfattare i politik, offentlig förvaltning och näringsliv kan fatta välgrundade beslut baserade på vetenskap och saklig analys. SNS bedriver egen forskning, ger ut forskningsrapporter på eget förlag och ordnar varje år ett 70-tal seminarier och konferenser i Stockholm.

  • SNS söker praktikanter Våren 2014

    SNS, Studieförbundet Näringsliv och Samhälle
    Stockholm,
    • NGO
    • Posted 9 år ago