Om Rädda Barnen

Rädda Barnen är en partipolitiskt och religiöst obunden folkrörelse med verksamhet både i Sverige och i världen. Med Barnkonventionen som grund arbetar vi för att barn ska få det bättre och för att barns rättigheter ska respekteras. I Sverige arbetar vi tillsammans med medlemmarna i våra lokalföreningar och distrikt för att ge stöd till barn och bilda opinion kring deras situation lokalt. Våra elva regionkontor runt om i landet ger stöd till lokalföreningarna.

  • Rädda Barnen söker två praktikanter till regionkontoret i Malmö!

    Rädda Barnen
    Anywhere
    • NGO
    • Posted 9 år ago