Om Ambassaden i Rabat

Sveriges ambassad i Rabat är en medelstor utlandsmyndighet med varierande arbetsuppgifter. De omfattar politisk bevakning av landet och med regional utblick, Sverige-främjande och vidareutveckling av bilaterala kommersiella kontakter, migration och konsulär verksamhet. Det övergripande verksamhetsmålet är att upprätthålla och utveckla relationerna med Marocko som är ett i många avseenden intressant och viktigt land i en dynamisk region.

  • Praktik på Ambassaden i Rabat, Marocko

    Ambassaden i Rabat
    Rabat, Rabat-Sale-Zemmour-Zaer
    • UD
    • Posted 9 år ago